hakuhodo

HAKUHODO SAC & HAKUHODO VIETNAM

đã hỗ trợ khách hàng với các hoạt động truyền thông tiếp thị tại Việt Nam thông qua việc cung cấp những kiến thức hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và các thương hiệu, bắt đầu từ năm 2001 đối với HAKUHODO SAC và 2012 đối với HAKUHODO VIỆT NAM. Nền tảng của những hiểu biết trên là triết lý sei-katsu-sha. Dựa vào đó, HAKUHODO SAC và HAKUHODO VIỆT NAM có thể kết nối giữa các bên: doanh nghiệp, con người và xã hội.

Sei-katsu-sha là triết lý của HAKUHODO, được hiểu là một con người được miêu tả một cách tổng thể với đầy đủ các phương diện: phong cách, khát vọng và ước mơ riêng biệt. Chúng tôi tuân theo triết lý này trong mọi dự án hợp tác với khách hàng.

TẦM NHÌN: Kiến tạo tương lai cùng sei-katsu-sha

Trong hơn 30 năm theo đuổi triết lý sei-katsu-sha của HAKUHODO và gần đây là HAKUHODO DY Media Partners, chúng tôi luôn cố gắng hoàn thiện và hiện thực hóa triết lý này. Đây cũng chính là nền tảng để chúng tôi thực hiện sứ mệnh mới: Cùng với các đối tác kiến tạo tương lai cho sei-katsu-sha (con người).

TÌM HIỂU – PHÁC THẢO – HIỆN THỰC

TÌM HIỂU:
Thấu hiểu sei-katsu-sha.
PHÁC THẢO:
Phác thảo giải pháp hoàn toàn mới.
HIỆN THỰC:
Hiện thực hóa tương lai.