VI
MENU

VỀ CHÚNG TÔI

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU AM TƯỜNG BẢN ĐỊA
Thuộc công ty mẹ Hakuhodo Inc. - công ty quảng cáo lớn thứ 2 tại Nhật, thành lập 1895 và là thành viên của HAKUHODO và HAKUHODO Asia Pacific, chúng tôi là sự kết hợp hoàn hảo của tư duy toàn cầu và sự thấu hiểu địa phương. Ngoài Nhật Bản, Hakuhodo có mạng lưới phủ rộng tại 17 quốc gia với hơn 80 văn phòng, và hơn 2.400 nhân viên (bao gồm nhân viên bản xứ), mang đến giải pháp truyền thông tối ưu nhất cho mọi khách hàng.

HAKUHODO SAC &
HAKUHODO VIETNAM

HAKUHODO SAC thành lập năm 2001, HAKUHODO VIETNAM thành lập năm 2012 cùng nhau thực hiện thành công nhiều dự án marketing cho khách hàng tại Việt Nam nhờ hiểu rõ mối liên kết giữa nhãn hàng và triết lý sei-katsu-sha. Khi triết lý sei-katsu-sha cộng hưởng sự am tường địa phương, tạo nên sợi dây liên kết chặt chẽ giữa nhãn hàng, sei-katsu-sha và người tiêu dùng.
Sei-katsu-sha là bức họa hoàn hảo và toàn diện về con người – nhân cách, lối sống, khát vọng, ước mơ. Và sei-katsu-sha được ứng dụng vào tất cả dự án truyền thông thương hiệu của chúng tôi.

TẦM NHÌN: KIẾN TẠO TƯƠNG LAI VỚI SEI-KATSU-SHA

Hơn 30 năm qua, HAKUHODO và HAKUHODO DY Media Partners không ngừng phát triển triết lý sei-katsu-sha. Và chúng tôi sẽ tiếp nối hành trình ấy, hoàn thiện triết lý sei-katsu-sha thành nền tảng kiến tạo tương lai tốt đẹp cho đối tác.